AquaRegister е уеб базирана деловодна система. Тя се състои от 2 подсистеми:

 • Публичен регистър на обектите
 • Административен регистър с деловодна част

Целта на системата AquaRegister е да систематизира и класифицира събраните данни за язовирите и водните обекти на територията на България.

Дава възможност за:

 • бърз достъп до техническите параметри, спецификации, технически паспорти, протоколи, обследвания;
 • позиционира обектите върху картата на България;
 • класифицира и съхранява снимков и видео материал към обектите в регистрирани в нея.

AquaRegister предлага отличен изглед (интерфейс), позволяващ бърза и удобна работа. Възможност за работа по много обекти едновременно.


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Възможности:

 • Зареждане на обектите в списък
 • Зареждане на обектите върху Карта на България
 • Групиране на обектите по Община
 • Филтри – филтриране по област, община, населено място, име на обект, оператор
 • Възможност за детайлно разглеждане на Язовир или Водоем
 • Възможност за обратна връзка директно от детайлната страница на Язовира
 • Възможност за печат на информацията
 • Възможност за генериране и изтегляне на PDF
 • Автоматично генерира на QR код за всеки обект


АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Възможности:

 • Лесен и удобен интерфейс ориентиран към потребителя
 • Вход в системата на база потребител / парола
 • Въвеждане на Обект – Язовир
 • Автоматично задаване на Шифър на обект ( Язовир ), автоматично генериран от системата
 • Създаване на папка с документи и материали в групи: Основни характеристики на Язовира, технически характеристики, основни обемъчни и функционални показатели, данни за собственост и др.
 • Възможност за споделяне на данните - изпращане на криптиран линк по емайл
 • Възможност за бърз преглед на въведените язовири и водни обекти
 • Разнообразни филтри – по шифър, наименование, община, населено място


Електронният регистър е в процес на разработка и попълване!


Цялата презентация може да изтеглите от тук