Детайли за обект

яз. КОС 2

Шифър: LOV-73198-0103

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Хаджидимово
Област:
Ловеч
Населено Място/Землище:
Троян
Координати LAT:
42.909553
Координати LONG:
24.697150999999963
Местност:
Макарвец
Координати GPS Север:
1
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
ДП „ИПЖЗ“ гр. Троян
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG200450056
Електронната пощa:
rimsa_ltd@mail.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
"ЕБ към ИПЖЗ"ДП
Година на заверяване:
Залята площ:
11.356 дка

За коментари