Детайли за обект

яз. Старо село

Шифър: LOV-70500-0152

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Троян
Област:
Ловеч
Населено Място/Землище:
Старо село
Координати LAT:
42.979313
Координати LONG:
24.502408
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Троян
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000291709
Електронната пощa:
mayor@troyan.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
Даниела Тоткова Декова
Година на заверяване:
Залята площ:
7.538 дка

За коментари