Детайли за обект

яз. Добродан

Шифър: LOV-21590-0075

Детайли за Обекта

Язовирът е предназначен за водопой на добитък и напояване на земеделски земи.

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Троян
Област:
Ловеч
Населено Място/Землище:
Добродан
Координати LAT:
42.969444
Координати LONG:
24.750556
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Троян
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000291709
Електронната пощa:
mayor@troyan.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
Залята площ:
8,5 дка

За коментари