Детайли за обект

яз. Сухи Дол

Шифър: VTR-44793-0226

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
гр. Лясковец
Община:
Лясковец
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133844
Собственик:
Община Лясковец
Електронната пощa:
obshtina@lyaskovets.net
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари