Детайли за обект

яз. Росина

Шифър: TGV-63077-0216

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Търговище
Населено Място/Землище:
с. Росина
Община:
Търговище
Координати LAT:
43.293869
Координати LONG:
26.399152
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Наименование на оператора:
Неизвестен
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари