Детайли за обект

яз. Огоста

Шифър: MON-48489-0214

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Монтана
Населено Място/Землище:
гр. Монтана
Община:
Монтана
Координати LAT:
43.396222
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Наименование на оператора:
Неизвестен
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари