Детайли за обект

яз. Отула

Шифър: VTR-51593-0187

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Николаево
Община:
Хаджидимово
Местност:
Отула
Координати LAT:
43.29469
Координати GPS Север:
1
Координати LONG:
25.99388
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133972
Собственик:
Община Стражица
Електронната пощa:
support@strazhitsa.com
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Наименование на оператора:
Неизвестен
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари