Детайли за обект

яз. Велпа 3

Шифър: VTR-69633-0186

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Стражица
Община:
Хаджидимово
Местност:
-
Координати LAT:
43.239618347087365
Координати GPS Север:
1
Координати LONG:
26.025176220278922
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
104004627
Собственик:
Велпа - 91 АД
Електронната пощa:
ivelina_stoeva@velpa91.com
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари