Детайли за обект

яз. Калето

Шифър: TGV-55213-0183

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Търговище
Населено Място/Землище:
Паламарца
Община:
Хаджидимово
Местност:
--------------------------
Координати LAT:
43.35392572137405
Координати GPS Север:
1
Координати LONG:
26.16495156752012
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
ЕИК200626643
Собственик:
ФИШЕРИ 2009 ООД
Електронната пощa:
fishery2009@abv.bg
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари