Детайли за обект

яз. Оазис

Шифър: VTR-69633-0182

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Стражица
Община:
Хаджидимово
Местност:
Сухото дере
Координати LAT:
43.271260631930566
Координати GPS Север:
1
Координати LONG:
26.00202339206237
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
580819****
Собственик:
Иван Стефанов Иванов
Електронната пощa:
0000@00.bg
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
bg040009996
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари