Детайли за обект

яз. Мешелика

Шифър: VTR-21244-0181

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
с. Дичин
Община:
Велико Търново
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133634
Собственик:
Община Велико Търново
Електронната пощa:
mayorvt@vt.bia-bg.com
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Наименование на оператора:
Неизвестен
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари