Детайли за обект

яз. Акердере

Шифър: VTR-52177-0179

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Ново село
Община:
Хаджидимово
Местност:
Кръстовете (Райкова поляна)
Координати LAT:
43.06924
Координати GPS Север:
1
Координати LONG:
25.347189999999955
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133634
Собственик:
Община Велико Търново
Електронната пощa:
mayorvt@vt.bia-bg.com
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари