Детайли за обект

яз. Долните лозя

Шифър: VTR-27423-0177

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Емен
Община:
Хаджидимово
Местност:
Долните лозя
Координати LAT:
43.13595
Координати GPS Север:
1
Координати LONG:
25.36621
Координати GPS Изток:
1
Собственост
Данни за собственика
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133634
Собственик:
Община Велико Търново
Електронната пощa:
mayorvt@vt.bia-bg.com
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари