Детайли за обект

яз. Сопот

Шифър: LOV-15703-0172

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Област:
Ловеч
Населено Място/Землище:
с. Голяма Желязна
Община:
Троян
Оператор
Данни за оператора
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Наименование на оператора:
Неизвестен
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари