Детайли за обект

яз. Писарово

Шифър: PVN-56493-0136

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Искър
Област:
Плевен
Населено Място/Землище:
Писарово
Координати LAT:
43.436206
Координати LONG:
24.274489
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Искър
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000413942
Електронната пощa:
iskar@atlantis.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg

За коментари