Детайли за обект

яз. Староселци

Шифър: PVN-69095-0153

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Искър
Област:
Плевен
Населено Място/Землище:
Староселци
Координати LAT:
43.510303
Координати LONG:
24.291731

За коментари