Детайли за обект

яз. Глухчевото

Шифър: VTR-36107-0062

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Велико Търново
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Къпиново
Координати LAT:
43.012638
Координати LONG:
25.81463
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Велико Търново
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133634
Електронната пощa:
mayorvt@vt.bia-bg.com
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
"Скорпион инвестстрой" ЕООД
Година на заверяване:
1960 г.
Залята площ:
56.208 дка

За коментари