Детайли за обект

яз. Широка долчина

Шифър: GAB-20119-0168

Детайли за Обекта

Язовирът е разположен в местността „Кара дере” В землището на с. Дамяново, община Севлиево. Язовирът е построен с предназначение за гравитачно поливане на селскостопански площи. Подходът до язовира се осъществява по черен селскостопански път с дължина 0,340 км, отбивка от асфалтовия общински път между с.Дамяново – с.Врабево. Географски координати: 43.009745, 24.841528

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Севлиево
Област:
Габрово
Населено Място/Землище:
Дамяново
Координати LAT:
43.009745
Координати LONG:
24.841528
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Севлиево
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000215889
Електронната пощa:
sevlievo@sevlievo.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари