Детайли за обект

яз. Стублата

Шифър: GAB-21628-0154

Детайли за Обекта

Язовирът се намира на югоизток от с. Добромирка и на северозапад от с. Буря в двете землища, община Севлиево Хидротехническото съоръжение е изградено на р. Негованка на около 200м южно над шосето Севлиево-В. Търново. Подходът до язовира се осъществява по полски път с дължина около 200м, отклонение в южна посока от път от Републиканската пътна мрежа „София – Варна“-I-4 (Е 772 ). Географски координати: 43.056738, 25.288079

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Севлиево
Област:
Габрово
Населено Място/Землище:
Добромирка
Координати LAT:
43.056738
Координати LONG:
25.288079
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Севлиево
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000215889
Електронната пощa:
sevlievo@sevlievo.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари