Детайли за обект

яз. Идилево

Шифър: GAB-32336-0087

Детайли за Обекта

Язовирът е разположен северно от с. Идилево в землището на с. Идилево, Община Севлиево. Подходът до язовира се осъществява от асфалтов общински път, отклоняващ се от Републикански път I-4 “София – Варна” (международен път Е 772) на юг към с. Идилево, минаващ по короната на стената. Географски координати: 43.043925, 25.254462

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Севлиево
Област:
Габрово
Населено Място/Землище:
Идилево
Координати LAT:
43.043925
Координати LONG:
25.254462
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Севлиево
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000215889
Електронната пощa:
sevlievo@sevlievo.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари