Детайли за обект

яз. Константин

Шифър: VTR-38337-0100

Детайли за Обекта

Язовирът е построен през 1962 г. и се намира в землището на с. Константин, Община Елена. Язовирът в момента служи за риборазвъдна дейност. Подходът до язовира се осъществява от полски път, който е в незадоволително състояние – с големи коловози. Географски координати: 42.957254, 26.059223

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Елена
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Константин
Координати LAT:
42.957254
Координати LONG:
26.059223
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Елена
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133762
Електронната пощa:
obshtina@elena.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари