Детайли за обект

яз. Петков дол

Шифър: VTR-23217-0134

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Лясковец
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Драгижево
Координати LAT:
43.059738
Координати LONG:
25.721791
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Лясковец
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133844
Електронната пощa:
obshtina@lyaskovets.net
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
"Джи Си Ен" ЕООД гр. В.Търново
Година на заверяване:
Основни технически характеристики на язовира
Язовирна стена
Тип на язовирната стена:
земнонасипна

За коментари