Детайли за обект

яз. Черни мост

Шифър: VTR-44793-0163

Детайли за Обекта

Язовирът е построен през 1959 г. и се намира в едноименната местност северозападно от с. Мерданя, община Лясковец. Служи за риборазвъдна дейност, спортен риболов и за отдих. Язовирът е построен в землищата на с. Мерданя и с. Драгижево. През селото минава главен път Е53. Подходът до язовира се осъществява от път с обща дължина около 400 м. – асфалтов и полски път насипан с трошляк, отделящ се от второкласен път Лясковец – Елена. Пътят по короната продължава за с. Мерданя. Географски координати: 43.063410, 25.773293

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Лясковец
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Лясковец
Координати LAT:
43.063410
Координати LONG:
25.773293
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Лясковец
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133844
Електронната пощa:
obshtina@lyaskovets.net
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
ЕТ "ДОДУРОВ-Цани Додуров"

За коментари