Детайли за обект

яз. Честово

Шифър: VTR-44793-0164

Детайли за Обекта

Язовирът е построен през 1959 г. и се намира в местността „ЧЕСТОВО“ на 2 км северозападно от гр.Лясковец, община Лясковец. Предназначението на язовира е основно за рибовъдна дейност. Подходът до язовира се осъществява от черен път с обща дължина около 760 м, отделящ се от третокласния път Горна Оряховица – Козаревец. Географски координати: 43.135329, 25.722443

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Лясковец
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Лясковец
Координати LAT:
43.135329
Координати LONG:
25.722443
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Лясковец
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133844
Електронната пощa:
obshtina@lyaskovets.net
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не

За коментари