Детайли за обект

яз. Костимял 2

Шифър: VTR-99999-0105

Детайли за Обекта

Язовирът е построен през 1963 г. Намира се в едноименната местност на 300м от кръстовището за град Лясковец , , община Лясковец Служи за риборазвъдна дейност и отдих. Подходът до язовира се осъществява от полски път с дължина 200м, отделящ се от първокласен път I–4 София – Варна. Географски координати: 43.085014, 25.720566

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Лясковец
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
без нас.място
Координати LAT:
43.085014
Координати LONG:
25.720566
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Лясковец
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133844
Електронната пощa:
obshtina@lyaskovets.net
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg

За коментари