Детайли за обект

ПИ 000210

Шифър: RSE-99999-0015

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Две могили
Област:
Русе
Населено Място/Землище:
без нас.място
Координати LAT:
43.595262
Координати LONG:
25.854630
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Две могили
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Рос НЕТИ" ДЗЗД

За коментари