Детайли за обект

яз. Каменец

Шифър: VTR-37561-0094

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Сухиндол
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Коевци
Координати LAT:
43.162066
Координати LONG:
25.092782
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Сухиндол
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133997
Електронната пощa:
obsuhindol@abv.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
Година на заверяване:
Залята площ:
8.609 дка

За коментари