Детайли за обект

яз. Долец

Шифър: VTR-70295-0077

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Сухиндол
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Сухиндол
Координати LAT:
43.23057
Координати LONG:
25.137354
Експлоатационното състояние на язовирната стена и съоръженията към нея
Експлоатационното състояние яз.Стена:
102
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Сухиндол
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133997
Електронната пощa:
obsuhindol@abv.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
Година на заверяване:
Залята площ:
36.322 дка

За коментари