Детайли за обект

яз. Смрадликата

Шифър: VTR-22160-0150

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Павликени
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Долна Липница
Координати LAT:
43.290447
Координати LONG:
25.466299
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Павликени
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133901
Електронната пощa:
obshtina@pavlikeni.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
"Роса" ООД
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG040009996
Електронна поща:
rossa_vt@abv.bg
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
"Империал - 99" ЕООД
Година на заверяване:
Залята площ:
46.601 дка

За коментари