Детайли за обект

яз. Полски сеновец

Шифър: VTR-57340-0142

Детайли за Обекта

Язовирът е построен през 1960 г. в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш. В непосредствено близост до с. Стефан Стамболово. Подходът до язовира се осъществява от асфалтов път III клас с. Стамболово - с. Обединение в добро състояние с дължина около 2 км. На северозапад до селото и полски път с дължина около 1 км. С неравности, който продължава покрай южната страна на езерото, завива под язовирната стена и оттам надолу покрай местното дере. Широчината му е 2,5 м. Географски координати: 43.291250, 25.558858

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Полски Тръмбеш
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Полски Сеновец
Координати LAT:
43.291250
Координати LONG:
25.558858
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Полски Тръмбеш
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133933
Електронната пощa:
obshtina_pt@abv.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
Година на заверяване:
Залята площ:
13.58 дка

За коментари