Детайли за обект

яз. Павел 1

Шифър: VTR-55018-0131

Детайли за Обекта

Язовирът е разположен на 19 км от гр. Полски Тръмбеш и на 1,5 км северно от с.Павел, община Полски Тръмбеш. Язовирът е построен с предназначение за поливане на селскостопански площи, но помпената станция и системата от канали вече са неработещи. Сега язовирът се използва само за рибо развъдна дейност. Подходът до язовира се осъществява от черен път с дължина 100 м, западно от път II – 407 гр. Полски Тръмбеш – гр. Свищов. Географски координати: 43.485376, 25.528432

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Полски Тръмбеш
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Павел
Координати LAT:
43.485376
Координати LONG:
25.528432
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Полски Тръмбеш
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133933
Електронната пощa:
obshtina_pt@abv.bg
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
Година на заверяване:
Залята площ:
69 дка

За коментари