Детайли за обект

яз. Кандашка чешма

Шифър: VTR-17155-0022

Детайли за Обекта

Язовирът е построен през 1953 год. в землище с. Горски Сеновец, Община Стражица с предназначение риболов. Достъпът се осъществява от полски път на югоизток от с. Горски Сеновец, минава се покрай гората и се достига до язовира. Дължината му е около 3км и е в добро състояние. Към язовира са били обхванати около 100дка поливни площи, разположени под нивото му за гравитачно подаване на вода. Географски координати на обекта: 43,290674, 25.91629

Параметри на Язовира:

Основни Характеристики
Локация на язовира
Община:
Стражица
Област:
Велико Търново
Населено Място/Землище:
Горски Сеновец
Координати LAT:
43.290674
Координати LONG:
25.91629
Собственост
Данни за собственика
Собственик:
Община Стражица
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
BG000133972
Електронната пощa:
support@strazhitsa.com
Оператор
Данни за оператора
Наименование на оператора:
Неизвестен
ЕИК (код по БУЛСТАТ)/ЕГН:
0000
Електронна поща:
na@na.bg
Права за запис и редакция:
Не
Други договори
Наемател
Номер на Наемател:
ЕТ"Лилия Краян -Недко Кирилов"
Година на заверяване:
Залята площ:
24,474 дка

За коментари